Parafia Katolicka w Kiełczygłowie, ul. Ks. Józefa Jansona 14, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Termin składania Ofert - 18 maja 2018r. godz. 10:00

Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc, *rar i *pdf

 

Ogłoszenie zamówienia w portalu ogłoszeń ARiMR

Ogłoszenie zamówienia w BZP

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP

SIWZ na Kapliczkę Osina Mała

załącznik_1_formularz_ofertowy

załącznik_2_oświadczenie

załącznik_3_wykaz_robót

załącznik_4_wykaz_osób

załącznik_5_osw_grupa_kapitalowa

załącznik_6_wzór_umowy

załącznik_7_Dokumentacja_projektowa

załącznik_8_przedmiary_robót

załącznik_9_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robót

Unieważnienie postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:36:51 | Data modyfikacji: 2018-05-02 12:59:33.

Zobacz:
 REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA .  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała  .   Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY 2018 rok .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:36:51
Data modyfikacji: 2018-05-02 12:59:33
Opublikowane przez: Marek Kula