Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Kiełczygłów" z dnia 27.11.2020r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".

Termin składania Ofert - 09 grudnia 2020r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o Zamówieniu Nr 615967-N-2020

SIWZ "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów"

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 - Wykaz usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz narzędzi i wyposażenia

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych

Załącznik Nr 7 - Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 - Zbiorcze zestawienie ilości mieszkańców

Załącznik Nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 10 - Umowa powierzenia danych osobowych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-11-27 09:12:24 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:13:18.

Zmiany w dokumentacji przetargowej


W związku z zmianą treści Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 9 do SIWZ poniżej publikujemy nowe treści Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 9:


 


 

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy - POPRAWIONY

Załącznik Nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - POPRAWIONY

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:27:12 | Data modyfikacji: 2020-12-02 09:29:46.

Protokół z otwarcia ofert


Poniżej publikujemy protokół z otwarcia ofert z dnia 09 grudnia 2020r. na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".


 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 09.12.2020r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:59:04.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Poniżej publikujemy Informację z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 18 grudnia 2020r. oraz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28 grudnia 2020 r. na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".


 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510555029-N-2020

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-12-21 08:41:48 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:04:25.

Zobacz:
 Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus" .  Przetarg na "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kiełczygłów - Okupniki" .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2020r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 04.08.2020r. .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" -  . 
Data wprowadzenia: 2020-12-21 08:41:48
Data modyfikacji: 2020-12-28 12:04:25
Opublikowane przez: Marek Kula