Zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania ZP.271.2.2017r. z dnia 02.08.2017 na
"Budowę oczyszczalni ścieków wraz z
technologią oraz instalacją elektryczną w
Kiełczygłowie"

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:09:44 | Data modyfikacji: 2017-08-28 15:11:22.

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Termin składania ofert : 17.08.2017 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, pokój nr 12 sekretariat


Poniżej wszystkie dokumnety związane z zamówieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 562610-N-2017

Ogłoszenie z dnia 03.08.2017r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.08.2017r.

SIWZ na Budowę Oczyszczalni Ścieków 2017 rok

Zmiana z dnia 03.08.2017r. treści SIWZ dla Oczyszczalni Ścieków z dnia 02.08.2017r.

Załącznik Nr 1 STWiOR dla Oczyszczalni i instalacji elektrycznych

Załącznik Nr 2 Dokumentacja Projektowa dla Oczyszczalni

Załącznik Nr 3 Kosztorysy dla Oczyszczalni i instalacji elektrycznych

Zał. Nr 4 Oświadczenia - Oczyszczalnia

Zał. Nr 5 - Wzór umowy Oczyszczalnia

Zał. Nr 6 Wzór oferty - Oczyszczalnia

Zał. Nr 7 Wykaz osób i podmiotów - Oczyszczalnia

Zał. Nr 8 Wykaz wykonanych robót - Oczyszczalnia

Zał. Nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych - Oczyszczalnia

Zał. Nr 10 wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Oczyszczalnia

Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 11.08.2017r.

Protokół z otwarcia ofert - 17.08.2017r.

Załącznik nr 1 do Protokołu z otwarcia ofert - 17.08.2017r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-08-02 15:10:53 | Data modyfikacji: 2017-08-02 15:20:58.

Zobacz:
 Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-08-02 15:10:53
Data modyfikacji: 2017-08-02 15:20:58
Opublikowane przez: Marek Kula