Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010 rok

Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów

Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kiełczygłów

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ...

Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:51:21.

Zobacz:
 sesja 5 - 31 stycznia 2011r. .  sesja 6 - 29 marca 2011r. .  sesja 7 .  sesja 8 - 17 czerwca 2011r. .  sesja 9 - 30 sierpnia 2011r. .  sesja 10 - 14 października 2011r. .  sesja 11 - 24 listopada 2011r. .  sesja 12 - 30 grudnia 2011r. . 
Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:51:21
Opublikowane przez: Marek Kula