Uchwała nr. VI/23/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:18:55.
 Uchwała nr. VI/24/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:22:04.
 Uchwała nr. VI/25/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie przyjęcia do zasobów gminy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Dryganek Duży gm. Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:25:12.
 Uchwała nr. VI/26/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:37:04.
 Uchwała nr. VI/27/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczygłów na 2011 rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:38:15.
 Uchwała nr. VI/29/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa ...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:42:18.
 Uchwała nr. VI/32/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Huta

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:44:45.
 Uchwała nr. VI/33/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kielczygłówek

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:45:52.
 Uchwała nr. VI/34/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29marca2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pajęczańskiemu

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:47:30.

Zobacz:
 sesja 5 - 31 stycznia 2011r. .  sesja 6 - 29 marca 2011r. .  sesja 7 .  sesja 8 - 17 czerwca 2011r. .  sesja 9 - 30 sierpnia 2011r. .  sesja 10 - 14 października 2011r. .  sesja 11 - 24 listopada 2011r. .  sesja 12 - 30 grudnia 2011r. . 
Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:47:30
Opublikowane przez: Marek Kula