Uchwała nr. V/10/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2011rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:53:01 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:53:52.
 Uchwała nr. V/11/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:55:32.
 Uchwała nr. V/12/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Gminie Kiełczygłów na 2011 rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:58:51.
 Uchwała nr. V/13/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:02:36.
 Uchwała nr. V/14/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opiek Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:05:28.
 Uchwała nr. V/15/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zarzadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych i sołtysów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:07:19.
 Uchwała nr. V/16/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie na składowisko niesegregowalnych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:09:39.
 Uchwała nr. V/17/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Kiełczygłów do Stowarzyszenia Kraina Wielkiego Łuku Warty, Działajacego jako Lokalna Grupa Działania

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:11:46.
 Uchwała nr. V/18/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Huta

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:13:18.
 Uchwała nr. V/19/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:13:59.
 Uchwała nr. V/20/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Obrów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:14:32.
 Uchwała nr. V/21/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Studzienica

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:15:05.
 Uchwała nr. V/22/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:16:49.

Zobacz:
 sesja 5 - 31 stycznia 2011r. .  sesja 6 - 29 marca 2011r. .  sesja 7 .  sesja 8 - 17 czerwca 2011r. .  sesja 9 - 30 sierpnia 2011r. .  sesja 10 - 14 października 2011r. .  sesja 11 - 24 listopada 2011r. .  sesja 12 - 30 grudnia 2011r. . 
Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:16:49
Opublikowane przez: Marek Kula