Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2019r.

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-02-16 12:49:24.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2018r.

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:38:34.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2017r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

Małgorzata Beata Kowalik-P.O. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:58:21.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2016r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:11:01.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2015r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:39:55.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2014r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Janusz Rabenda - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzislawa Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:26:03 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:26:56.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2013r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Janusz Rabenda - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzislawa Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-08 14:59:58.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2012r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:26:20 | Data modyfikacji: 2013-07-17 12:07:19.
Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:23:34 | Data modyfikacji: 2013-12-19 19:43:15.
Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:20:26.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:19:18.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:18:29.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:17:54 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:33:53.
Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:15:53.
Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:14:52.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:13:48.
Janusz Rabenda - Sekretarz Gminy Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:12:40.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za 2011r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:53:11 | Data modyfikacji: 2012-07-13 13:55:09.
Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:52:17.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:49:52.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:49:03.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:47:50 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:34:07.
Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:47:13.
Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:45:35.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:44:34.
Janusz Rabenda - Sekretarz Gminy Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:42:31 | Data modyfikacji: 2012-07-13 13:54:21.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2010r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 10:28:09.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:25:14.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:26:24 | Data modyfikacji: 2011-05-24 11:28:22.
Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:31:01 | Data modyfikacji: 2011-06-29 14:20:43.
Alicja Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:32:13.
Wiesława Barbara Borczyk - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:33:21.
Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:38:07.
Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów do 16
grudnia 2010r
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:39:38 | Data modyfikacji: 2011-05-24 11:45:59.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:40:53.
Janusz Rabenda - Sekretarz Gminy Kiełczygłów
od 2 stycznia 2011r.
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 11:44:07.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2009r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:09:37 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:14:54.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:21:10 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:15:12.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:23:31 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:15:35.
Jolanta Mamzer - Cycak - Kierownik SPZPOZ w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:24:59 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:15:52.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:27:38 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:36:00.
Wiesława Barbara Borczyk - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:29:38 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:16:25.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:31:03 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:16:42.
Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:32:36 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:16:56.
Iwona Gandziarowska - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:33:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:17:30.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2008r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:51:30 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:10:19.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:52:50 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:10:48.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:54:23 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:11:09.
Jolanta Mamzer - Cycak - Kierownik SPZPOZ w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:55:19 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:11:39.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:57:06 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:34:21.
Wiesława Barbara Borczyk - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:58:22 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:12:17.
Iwona Gandziarowska - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 10:06:32 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:13:22.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2007r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:44:45 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:06:43.
Grażyna Knop - Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego UG w Kiełczygłowie
  Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:45:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:07:07.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:46:40 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:07:22.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:47:25 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:07:37.
Jolanta Mamzer - Cycak - Kierownik SPZPOZ w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:48:08 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:07:54.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:49:07 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:35:44.
Wiesława Barbara Borczyk - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:50:02 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:08:29.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:51:24 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:08:51.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2006r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:29:51 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:03:38.
Grażyna Knop - P.O. Kierownika Gospodarstwa
Pomocniczego przy UG Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:32:00 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:04:06.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:33:47 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:04:22.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:35:21 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:04:38.
Jolanta Mamzer - Cycak - Kierownik SPZPOZ w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:38:20 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:04:55.
Zenona Wolnowska - Kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:40:08 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:05:12.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:42:41 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:34:40.
Wiesława Barbara Borczyk - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:44:29 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:05:45.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:46:12 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:06:02.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2005r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 09:58:12.
Grażyna Knop - P.O. Kierownika Gospodarstwa
Pomocniczego przy UG Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe Grażyny Knop

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-04 13:07:50 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:59:54.
Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka
 Oświadczenie majątkowe Elżbiety Boczek

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 11:18:56 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:00:33.
Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy
Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe Przemysława Krężla

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 11:43:31 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:00:52.
Jolanta Mamzer - Cycak - Kierownik SPZPOZ
 Oświadczenie majątkowe Jolanty Mamzer - Cycak

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 11:54:22 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:01:13.
Zenona Marianna Wolnowska - Kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe Zenony Marianny Wolnowskiej

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 12:40:50 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:01:35.
Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chorzewie
 Oświadczenie majątkowe Aliny Sylwestry Sudak

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 12:54:18 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:01:59.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:59:10 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:12:42.
Wiesława Barbara Borczyk - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe Wiesławy Barbary Borczyk

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 13:02:38 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:02:18.
Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów
 Oświadczenie majątkowe

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 10:02:32 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:13:03.
Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe Zenona Józefa Idzikowskiego

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-17 13:10:04 | Data modyfikacji: 2011-05-24 10:02:40.
Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ w
Kiełczygłowie
 Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:48:23.
Agnieszka Zdzisława Maliszak - Dyrektor Klubu
Dziecięcego
 Oświadczenie majątkowe za rok 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:25:36.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:11:43.
Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:11:43
Opublikowane przez: Marek Kula