Wszystkie poniższe oświadczenia majątkowe
kierowników jednostek są za 2022r.

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Małgorzata Maria Wlaźlak Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Beata Borczyk P.O. Dyrektora Przedszkola

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie Karolina Sikora

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Iwona Maria Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Jolanta Maria Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Robert Majchrzak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Stanisław Zając Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Sylwia Paulina Wilk Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok- Elżbieta Teresa Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok- P.O. Kierownika GOPS Justyna Wanda Drabik

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-06-20 10:49:10.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2021r.

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Małgorzata Maria Wlaźlak Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Sylwia Paulina Wilk Kierownik GOPS

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Kierownik GOPS Kiełczygłów Sylwia Wilk

Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie pracy na stanowisku P.O. Kierownika GOPS Justyna Wanda Drabik

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Jolanta Maria Pająk Kierownik SPZPOZ

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Kierownik SPZPOZ w Kiełczygłowie Jolanta Pająk

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Stanisław Zając Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Dyrektor SP Kiełczygłów Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Robert Majchrzak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Iwona Maria Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok- Elżbieta Teresa Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Kierownik GBP w Kiełczygłowie Elżbieta Iskra - Ucińska

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Beata Borczyk P.O. Dyrektora Przedszkola

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Agnieszka Zdzisława Maliszak p. o. Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia funkcji p. o. Dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie - Agnieszka Zdzisława Maliszak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie Karolina Sikora

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie Karolina Sikora

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-06-05 19:59:02.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2020r.

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy - Zakończenie pracy w Urzędzie Gminy

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Maria Wlaźlak Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie - Zakończenie pracy w SP Chorzew

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów - Zakończenie pracy w SP Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola - Zakończenie pracy w Przedszkolu

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek - Zakończenie pracy w GOPS

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Stanisław Zając Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Robert Majchrzak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe - Beata Borczyk P.O. Dyrektora Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Trzeciak P.O. Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Wilk - Zakończenie pracy jako P.O. Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Wilk Kierownik GOPS

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-15 09:47:50.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2019r.

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-02-16 12:49:24.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2018r.

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:38:34.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2017r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

Małgorzata Beata Kowalik-P.O. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:58:21.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2016r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:11:01.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2015r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:39:55.
Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:39:55
Opublikowane przez: Marek Kula