Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2019 kadencja 2018-2023

 


 

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Andrzej Kuberski Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Tkaczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Halina Iskra

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Wiesława Pawełoszek

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:41:09 | Data modyfikacji: 2021-02-02 11:04:08.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2018 kadencja 2014-2018 i
kadencja 2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Zenon Swędrak Przedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Andrzej Kuberski Wiceprzedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Wiesława Pawełoszek

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Tkaczyńska

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:13:48.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za okres od 1 stycznia 2018r. do
dnia ślubowania na radnego - kadencja
2014-2018

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Zenon Swędrak Przedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Andrzej Kuberski Wiceprzedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Wiesława Pawełoszek

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Tkaczyńska

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Agata Niemczyńska

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:13:10.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2017 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:47:58.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2016 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:17:32 | Data modyfikacji: 2017-08-03 13:27:45.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2015 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:25:23 | Data modyfikacji: 2016-05-06 15:26:01.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2014 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:37:54 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:38:19.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są na początek kadencji 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:58:09.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są na dwa miesiące przed
zakończeniem kadencja 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Nowak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe korekta Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kuźnickiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe korekta Pani Danuty Kuźnickiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe korekta Pani Wiesławy Pawełoszek Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Pawełoszek Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Oleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe korekta Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-01 13:29:32.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2013 kadencja
2010-2014

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Nowak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kuźnickiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Pawełoszek Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Oleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-08 14:40:13.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2012 kadencja
2010-2014

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Nowak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kuźnickiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Pawełoszek Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Oleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-08 11:49:59 | Data modyfikacji: 2013-05-08 12:08:12.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2011 kadencja 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Nowak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kuźnickiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Pawełoszek Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Waleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Oleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-16 14:48:56 | Data modyfikacji: 2012-07-16 14:56:52.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2010 kadencja
2010-2014
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 09:51:18 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:54:38.
 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Nowak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:25:28.
 Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:27:16.
 Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:29:23.
 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kuźnickiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:32:50 | Data modyfikacji: 2011-05-24 13:10:41.
 Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:35:31.
 Oświadczenie majątkowe Pani Wiesławy Pawełoszek Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:38:15.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:44:07.
 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:45:44.
 Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Waleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:47:33.
 Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Oleszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:49:35.
 Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:51:21.
 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:53:02.
 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 13:04:50.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 13:06:47.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-24 13:08:41.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2010 kadencja
2006-2010
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:28:04 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:54:06.
 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:31:08 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:11:13.
 Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:33:59 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:12:17.
 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Uchrońskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:35:57 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:12:35.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:38:01 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:12:48.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Borczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:41:58 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:13:02.
 Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Półka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:43:21 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:13:18.
 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskry Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:44:33 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:13:36.
 Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:45:51 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:13:49.
 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Józefa Drożdża Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:47:25 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:14:09.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyny Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:48:32 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:14:27.
 Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Antoniego Wiśniewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:49:57 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:14:43.
 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:51:09 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:14:58.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:52:34 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:15:09.
 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:53:42 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:15:22.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Pędziwiatra Przewodniczącego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:55:08 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:15:35.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2009
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:11:57 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:16:49.
  Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:13:31 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:17:36.
 Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:15:01 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:18:00.
 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Uchrońskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:16:07 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:18:16.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:17:39 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:18:37.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Borczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:18:50 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:19:01.
 Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Półka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:19:59 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:19:18.
 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskry Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 14:22:25 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:19:30.
 Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:18:22 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:19:44.
 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Józefa Drożdża Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:19:25 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:19:58.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyny Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:20:29 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:58.
 Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Antoniego Wiśniewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:21:31 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:20:45.
 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:22:36 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:20:58.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:23:52 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:21:11.
 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:24:49 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:21:23.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Pędziwiatra Przewodniczącego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:25:53 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:21:35.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2008
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:15:51 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:22:33.
 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:19:14 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:22:56.
 Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:29:41 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:23:09.
 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Uchrońskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:30:40 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:23:22.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:31:46 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:23:34.
  Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Borczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:32:42 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:23:49.
 Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Półka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:33:28 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:24:03.
 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskry Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:34:08 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:24:15.
 Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:34:45 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:24:28.
 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Józefa Drożdża Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:35:36 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:24:41.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyny Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:36:24 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:24:52.
 Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Antoniego Wiśniewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:37:09 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:25:06.
 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:43:14 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:25:18.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:43:58 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:49.
 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:46:00 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:25:44.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Pędziwiatra Przewodniczącego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:46:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:25:55.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2007
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:22:11 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:27:53.
 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:24:27 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:28:10.
 Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:25:35 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:28:27.
 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Uchrońskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:26:33 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:28:41.
  Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:28:39 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:28:57.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Borczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:29:30 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:29:10.
 Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Półka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:30:14 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:29:23.
  Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskry Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:31:19 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:29:35.
 Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:32:14 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:29:47.
  Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Józefa Drożdża Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:33:40 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:29:59.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyny Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:35:12 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:30:11.
 Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Antoniego Wiśniewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:36:29 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:30:25.
 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:37:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:30:36.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:38:44 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:30:50.
 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:39:23 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:31:03.
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 pana Pawła Pędziwiatra - Przewodniczącego Rady Gminy w Kiełczygłowie zostanie również przesłane do Wojewody Łódzkiego celem ogłoszenia.

 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Pędziwiatra Przewodniczącego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:41:06 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:31:15.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2006
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:25:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:31:51.
 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:27:22 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:32:04.
 Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Sudak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:29:39 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:32:17.
 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Uchrońskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:32:42 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:32:29.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:33:59 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:32:40.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Borczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:35:17 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:32:58.
 Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Półka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:41:12 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:33:12.
 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskry Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:42:19 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:33:22.
 Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Grzejdziak Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:43:26 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:33:31.
 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Józefa Drożdża Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:45:00 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:33:39.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyny Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:46:12 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:50:12.
 Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Antoniego Wiśniewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:47:34 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:33:57.
 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:48:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:34:06.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:49:55 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:34:15.
 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 12:51:04 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:34:26.
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 pana Pawła Pędziwiatra - Przewodniczącego Rady Gminy w Kiełczygłowie zostało przesłane do Wojewody Łódzkiego celem ogłoszenia.  

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:26:39 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:34:44.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2005
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-07-13 10:59:43 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:46:49.
 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Borczyka - Radnego RG

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-31 12:14:56 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:47:19.
 Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Józefa Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-31 12:31:08 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:47:27.
 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-31 12:45:48 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:50:22.
 Oświadczenie majątkowe Pana Janusza Gaika Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-31 13:02:23 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:47:46.
 Oswiadczenie majątkowe Pani Haliny Iskry Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-31 13:29:43 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:47:54.
 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-31 13:30:49 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:48:02.
 Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pawełoszka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 10:58:01 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:48:11.
 Oświadczenie majątkowe Pana Karola Andrzeja Zygonia Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:01:49 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:48:28.
 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:03:04 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:48:38.
 Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Antoniego Wiśniewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:04:38 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:48:45.
 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Uchrońskiej - Majewskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:06:16 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:48:53.
 Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:07:29 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:02.
 Oświadczenie majątkowe Pana Antoniego Rogaczewskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:08:31 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:09.
 Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:09:45 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:17.
Oświadczenie majątkowe pana Pawła Pędziwiatra - Przewodniczącego Rady Gminy w Kiełczygłowie zostało przesłane do Wojewody Łódzkiego celem ogłoszenia. 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-07-13 10:58:38 | Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:24.
Data wprowadzenia: 2006-07-13 10:58:38
Data modyfikacji: 2011-05-24 09:49:24
Opublikowane przez: Marek Kula