UCHWAŁA NR XXI/154/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXI/155/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2021 - 2028

UCHWAŁA NR XXI/156/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXI/157/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na

UCHWAŁA NR XXI/158/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXI/159/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/160/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wyk

UCHWAŁA NR XXI/161/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:50:19.

Zobacz:
 Sesja 14 - 09 stycznia 2020 .  Sesja 15 - 11 lutego 2020 .  Sesja 16 - 14 maja 2020r.  .  Sesja 17 - 29 czerwca 2020r. .  Sesja 18 - 27 sierpnia 2020r. .  Sesja 19 - 28 września 2020r. .  Sesja 20 - 20 listopada 2020r. .  Sesja 21 - 23 grudnia 2020r. . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:50:19
Opublikowane przez: Marek Kula