UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu

UCHWAŁA NR XV/111/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających

UCHWAŁA NR XV/112/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrz

UCHWAŁA NR XV/113/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/114/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkol

UCHWAŁA NR XV/115/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR XV/116/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeut

UCHWAŁA NR XV/117/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2020

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:01:29.

Zobacz:
 Sesja 14 - 09 stycznia 2020 .  Sesja 15 - 11 lutego 2020 .  Sesja 16 - 14 maja 2020r.  .  Sesja 17 - 29 czerwca 2020r. .  Sesja 18 - 27 sierpnia 2020r. .  Sesja 19 - 28 września 2020r. .  Sesja 20 - 20 listopada 2020r. .  Sesja 21 - 23 grudnia 2020r. . 
Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:01:29
Opublikowane przez: Marek Kula