UCHWAŁA NR XX/146/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z po

UCHWAŁA NR XX/147/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

UCHWAŁA NR XX/148/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2021

UCHWAŁA NR XX/149/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XX/150/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XX/151/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XX/152/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XX/153/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zami

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:43:37.

Zobacz:
 Sesja 14 - 09 stycznia 2020 .  Sesja 15 - 11 lutego 2020 .  Sesja 16 - 14 maja 2020r.  .  Sesja 17 - 29 czerwca 2020r. .  Sesja 18 - 27 sierpnia 2020r. .  Sesja 19 - 28 września 2020r. .  Sesja 20 - 20 listopada 2020r. .  Sesja 21 - 23 grudnia 2020r. . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:43:37
Opublikowane przez: Marek Kula