UCHWAŁA NR XVI/118/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVI/119/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/123/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących biood

UCHWAŁA NR XVI/124/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVI/125/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letnisko

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:23:19.

Zobacz:
 Sesja 14 - 09 stycznia 2020 .  Sesja 15 - 11 lutego 2020 .  Sesja 16 - 14 maja 2020r.  .  Sesja 17 - 29 czerwca 2020r. .  Sesja 18 - 27 sierpnia 2020r. .  Sesja 19 - 28 września 2020r. .  Sesja 20 - 20 listopada 2020r. .  Sesja 21 - 23 grudnia 2020r. . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:23:19
Opublikowane przez: Marek Kula