Informacja o terminie i miejscu dokonywania
zgłoszeń kandydatów do składów OKW w wyborach
Prezydenta RP

Urząd Gminy w Kiełczygłowie uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 12 czerwca 2020 r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. tj. PIĄTEK Urząd Gminy w Kiełczygłowie będzie nieczynny, dlatego też zgłoszenia kandydatów na członków OKW przyjmowane będą tylko i wyłącznie w formie skanów na adres email: wybory2020@kielczyglow.pl

Do zgłoszenia kandydatów uprawnieni są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnione przez nich osoby, bądź samodzielnie każdy wyborca ujęty w rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzenia losowania określa Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 i działaniami zapobiegawczymi podjętymi przez Wójta Gminy wskazanymi min. w Zarządzeniu Wójta Gminy Kiełczygłów Nr Og.O.0050.10.2020 Wójta Gminy Kiełczygłów dnia 18 marca 2020 r. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać wyłącznie:
– drogą pocztową: Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów,
– drogą mailową na adres: wybory2020@kielczyglow.pl lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /f93re05iwb/skrytka.

Dodatkowo Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku wątpliwości informacje można uzyskać pod numerem:
– tel. 693 161 486 – Urzędnik Wyborczy Gminy Kiełczygłów – Roman Maruszewski,
– tel. 691 110 176 – Obsługa Wyborów Gmina Kiełczygłów – Barbara Zdon.

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:32:20 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:54:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 10 czerwca 2020 r.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:51:25 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:55:47.

Zobacz:
 - Uchwały, Informacje PKW w Warszawie .  - Uchwały, Informacje KBW w Sieradzu .  - Informacje, Obwieszczenia itp. Wójta Gminy Kiełczygłów . 
Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:51:25
Data modyfikacji: 2020-06-10 14:55:47
Opublikowane przez: Marek Kula