Protokoły głosowania Obwodowych Komisji
Wyborczych w Gminie Kiełczygłów w wyborach do
Parlamentu Europejskiego 2014

 Protokół głosowania - OKW Nr 1 w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:03:48.
 Protokół głosowania - OKW Nr 2 w Hucie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:19:31.
 Protokół głosowania - OKW Nr 2 w Chorzewie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:05:37.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:16:28 | Data modyfikacji: 2014-05-22 08:27:21.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:17:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:17:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:16:56.

INFORMACJA Wójta Gminy Kiełczygłów o
wyłożeniu do publicznego wglądu spisu wyborców
do PE

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-13 10:00:26 | Data modyfikacji: 2014-05-13 10:01:30.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-22 09:12:31.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW
POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU
25.05.2014R.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:11:29.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:12:08.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:12:38.

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej Nr
14 w Sieradzu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-16 09:43:20 | Data modyfikacji: 2014-04-17 12:05:28.

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w
Łodzi

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:24:23.

INFORMACJA o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców nieprłnosprawnych w
wyborach do PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:26:14.

INFORMACJA o warunkach udziału obywateli
polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:27:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:28:06.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:28:26.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:28:54.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:31:52.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:32:12.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:32:34.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:32:55.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:33:24.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:33:45.

WNIOSEK o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:36:43.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:37:06.

ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:38:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:38:34.

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania
korespondencyjnego przez wyborcę
niepełnosprawnego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:39:27.

UCHWAŁA Rady Gminy Kiełczygłów w
sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:55:36 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:02:00.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:56:15 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:02:38.

UCHWAŁA Rady Gminy Kiełczygłów w
sprawie podziału gminy na stałe obwody

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:58:39 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:03:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:59:16 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:05:03.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:59:39 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:05:45.
Informacja
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 14:49:29.

Zarządzenie Nr 12/2014
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:28:31.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:29:16.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:29:55.
Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:29:55
Opublikowane przez: Marek Kula