INFORMACJA Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 17 sierpnia 2015r.

 Informacja - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-08-18 13:29:42.

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy
Kiełczygłów z dnia 17 sierpnia 2015r.

 Zarządzenie - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-08-18 13:24:13.

Informacja o uprawnieniach
niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym

 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:09:17 | Data modyfikacji: 2015-07-28 14:11:16.

Informacja dotycząca formy składania
wniosków dotyczących dopisania do spisu
wyborców
 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisywania do spisu wyborców - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:06:22.

Informacja o warunkach udziału w
głosowaniu w obwodach głosowania

 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:04:56 | Data modyfikacji: 2015-07-28 14:14:36.

Informacja Wójta Gminy Kiełczygłów w
sprawie Referendum

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:32:14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów
w sprawie Referendum

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:30:46 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:31:35.

ZARZADZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów w
sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie obwieszczeń

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:08:32 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:29:37.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:09:15 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:29:49.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:48:26.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:49:08.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:49:34.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:50:01.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:50:30.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:50:57.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:51:26.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:51:52.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:52:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:52:44.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:53:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:53:42.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:54:09.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:54:41.
Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:54:41
Opublikowane przez: Marek Kula