Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2015 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 601/2, 605, 625, 627, 628 oraz części działek nr ewid. 601/1, 602, 603/1, 606, 607, 608, 609, 1785,

Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:21:39.

Zobacz:
 Sesja 4 - 30 stycznia 2015r. .  Sesja 5 - 31 marca 2015r. .  Sesja 6 - 21 maja 2015r. .  Sesja 7 - 30 czerwca 2015r. .  Sesja 8 - 31 sierpnia 2015r. .  Sesja 9 - 16 września 2015r. .  Sesja 10 - 20 listopada 2015r. .  Sesja 11 - 30 grudnia 2015r. . 
Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:21:39
Opublikowane przez: Marek Kula