Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za 2014 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2015 rok

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2032”

Uchwała w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kiełczygłów do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:15:03.

Zobacz:
 Sesja 4 - 30 stycznia 2015r. .  Sesja 5 - 31 marca 2015r. .  Sesja 6 - 21 maja 2015r. .  Sesja 7 - 30 czerwca 2015r. .  Sesja 8 - 31 sierpnia 2015r. .  Sesja 9 - 16 września 2015r. .  Sesja 10 - 20 listopada 2015r. .  Sesja 11 - 30 grudnia 2015r. . 
Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:15:03
Opublikowane przez: Marek Kula