Uchawła nr XXVIII/158/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów za pierwsze półrocze

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:04:05 | Data modyfikacji: 2011-03-31 10:42:14.
  Uchawła nr XXVIII/159/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kiełczygłów z Załącznikiem

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:18:19.

Uchawła nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ...

Załącznik Nr 1 - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 2 - informacja za I półrocze za 2010 roku - dochody

Załącznik Nr 3 - informacja za I półrocze za 2010 roku - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2010 rok

Załącznik Nr 5 - informacja z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2010 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:25:48.

Uchawła nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Załącznik Nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:42:47.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2010 - 2014

 .  sesja 1 - 10 grudnia 2010r. .  sesja 2 - 10 grudnia 2010r. .  sesja 3 - 20 grudnia 2010r. .  sesja 4 - 31 grudnia 2010r. . 
Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:42:47
Opublikowane przez: Marek Kula