Uchawła nr XXV/146/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/137/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok.

Załączniki Nr 1 Dochody budżetowe na 2010 rok

Załączniki Nr 2 Wydatki budżetowe na 2010 rok

Załączniki Nr 3 Plan dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok

Załączniki Nr 4 Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie.

Załączniki Nr 5 Plan nakładów inwestycyjnych na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 12:55:15.
 Uchawła nr XXV/147/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania składników majątku na wyposażenie Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie wraz z filią w Chorzewie stanowiących własność gminy.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:12:21 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:55:22.
 Uchawła nr XXV/148/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania składników majątku na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie stanowiących własność gminy.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:14:48 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:55:28.
 Uchawła nr XXV/149/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:15:57 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:55:33.
 Uchawła nr XXV/150/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Kiełczygłowie.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:16:37 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:55:39.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2010 - 2014

 .  sesja 1 - 10 grudnia 2010r. .  sesja 2 - 10 grudnia 2010r. .  sesja 3 - 20 grudnia 2010r. .  sesja 4 - 31 grudnia 2010r. . 
Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:16:37
Data modyfikacji: 2013-01-21 09:55:39
Opublikowane przez: Marek Kula