Uchwała V/32/2003 ws. absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-06-25 15:41:21.
 Uchwała V/34/2003 ws. ustalenia stałej opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-06-25 15:41:34.
 Uchwała V/35/2003 ws. wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/103/2000 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie prowizji dla sołtysów i inkasentów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-06-25 15:41:42.
 Uchwała V/38/2003 ws. odwołania Skarbnika Gminy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-06-25 15:41:47.
 Uchwała V/39/2003 ws. powołania Skarbnika Gminy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-06-25 15:41:54.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 . 
Data wprowadzenia: 2003-06-25 15:41:54
Opublikowane przez: Marek Kula