Uchwała II/10/2002 ws. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:00:53 | Data modyfikacji: 2003-07-02 15:07:44.
 Uchwała II/11/2002 ws. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:02 | Data modyfikacji: 2003-07-02 15:08:27.
 Uchwała II/12/2002 ws. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:08 | Data modyfikacji: 2003-07-02 15:09:17.
 Uchwała II/13/2002 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:14 | Data modyfikacji: 2003-08-08 14:11:52.
 Uchwała II/14/2002 ws. przyjęcia Programu Strategii Rozwoju Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:23 | Data modyfikacji: 2003-08-08 14:11:47.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2003-07-02 15:01:23
Data modyfikacji: 2003-08-08 14:11:47
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli