Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres od 01.01.2020r. do
30.09.2020r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-10-21 13:58:26.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres od 01.01.2020r. do
30.06.2020r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-07-30 10:50:58 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:53:10.

Wykonanie budżetu Gminy Kiełczygłów za
2019 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:13:34.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:15:18.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - POBIERZ

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:31:20 | Data modyfikacji: 2020-05-27 14:33:12.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres od 01.01.2020r. do
31.03.2020r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:27:35 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:52:38.
Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:27:35
Data modyfikacji: 2020-07-30 10:52:38
Opublikowane przez: Marek Kula