Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2018

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie: 30.000,00zł

Rodzaj zadania:
„Prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej i siatkówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 30 000-zł
( słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych)

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:21:16.

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
2018r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:07:41 | Data modyfikacji: 2018-01-02 12:25:54.

Uchwała Nr XXI/137/2012 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Wzór wniosku i sprawozdania końcowego dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:08:23 | Data modyfikacji: 2018-01-02 12:24:39.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:08:23
Data modyfikacji: 2018-01-02 12:24:39
Opublikowane przez: Marek Kula