Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów

Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2017

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie: 20.000,00zł
Rodzaj zadania:
„Prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej i siatkówki dla młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach sportowych”.
Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A
Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 20 000-zł
( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-03-02 09:28:21 | Data modyfikacji: 2017-03-02 09:29:29.

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
2017r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:07:41 | Data modyfikacji: 2017-03-02 09:29:29.

Uchwała Nr XXI/137/2012 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Wzór wniosku i sprawozdania końcowego dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:08:23 | Data modyfikacji: 2017-03-02 09:29:29.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:08:23
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż. Kazimierz Jędrzejski
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl