bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Wszystkie poniższe oświadczenia majątkowe są
za rok 2022 kadencja 2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy Kiełczyglów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Łukasz Marek Koniecka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Agnieszka Golc Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Andrzej Kuberski Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Anna Beśka Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Bogdan Marian Walaszczyk Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Dawid Jan Trzcina Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Ewa Barbara Boras Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Ewa Sudak Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Halina Iskra Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Krzysztof Brzezowski Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Marcin Ignacy Trzeciak Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Wiesława Pawełoszek Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Adam Zdzisław Dubiński Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Agata Dorota Niemczyńska Radna Rady Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-06-19 10:33:31 | Data modyfikacji: 2023-06-20 07:17:51.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2021 kadencja
2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy Kiełczyglów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Przewodniczący Rady Gminy Zenon Swędrak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Łukasz Marek Koniecka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Adam Zdzisław Dubiński Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Adam Dubiński

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Agata Dorota Niemczyńska Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Agnieszka Golc Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Andrzej Kuberski Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Anna Beśka Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Bogdan Marian Walaszczyk Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Dawid Jan Trzcina Rady Rady Gminy Kiełczygłów

KOREKTA Oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Ewa Barbara Boras Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Ewa Iwona Mendak Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Ewa Sudak Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Halina Iskra Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Halina Iskra

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Marcin Ignacy Trzeciak Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Wiesława Pawełoszek Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Krzysztof Brzezowski Radny Rady Gminy

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Krzysztof Brzezowski

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-27 12:30:48.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2020 kadencja
2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Łukasz Marek Koniecka Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Adam Zdzisław Dubiński Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Agata Dorota Niemczyńska Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Agnieszka Golc Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Andrzej Kuberski Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Anna Beśka Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Bogdan Marian Walaszczyk Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Dawid Jan Trzcina Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Ewa Barbara Boras Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Ewa Iwona Mendak Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Ewa Sudak Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Halina Iskra Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Marcin Ignacy Trzeciak Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Stanisław Sławomir Zając Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Wiesława Pawełoszek Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Stanisław Sławomir Zając Wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-14 09:39:48.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2019 kadencja 2018-2023

 


 

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Andrzej Kuberski Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Tkaczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Halina Iskra

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Wiesława Pawełoszek

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:41:09 | Data modyfikacji: 2021-02-02 11:04:08.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2018 kadencja 2014-2018 i
kadencja 2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Zenon Swędrak Przedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Andrzej Kuberski Wiceprzedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Wiesława Pawełoszek

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Tkaczyńska

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:13:48.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za okres od 1 stycznia 2018r. do
dnia ślubowania na radnego - kadencja
2014-2018

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Zenon Swędrak Przedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Andrzej Kuberski Wiceprzedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Wiesława Pawełoszek

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Tkaczyńska

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Agata Niemczyńska

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:13:10.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2017 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:47:58.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2016 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:17:32 | Data modyfikacji: 2017-08-03 13:27:45.

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2015 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:25:23 | Data modyfikacji: 2016-05-06 15:26:01.

Zobacz:
 radni .  kierownicy jednostek .  Wójt Gminy Kiełczygłów . 
Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:25:23
Data modyfikacji: 2016-05-06 15:26:01
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl