bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie strona główna 

Przetarg nieograniczony na
"Termomodernizacja budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kiełczygłowie" z dnia 22.03.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie".

Termin składania Ofert - 21 kwietnia 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

SIWZ_termomodernizacja

Ogłoszenie_o_zamówieniu_roboty_budowlane_termomodernizacja

Zalacznik_nr_1_wzor_oferty_termomodernizacja

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_termomodernizacja

Zalacznik_nr_3_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_termomodernizacja

Zalacznik_nr_4_wykaz_podmiotow_nalezacych_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_termomodernizacja

Zalacznik_nr_5_Wykaz_robót_termomodernizacja

Załącznik nr 6 wzór umowy_termomodernizacja

Zalacznik_nr_7_wykaz_osob_i_podmiotow_termomodernizacja

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót_termomodernizacja

Załącznik nr 9 - dokumentacja_projektowa_termomodernizacja

Załącznik nr 10 - ID_postępowania_termomodernizacja

Zapytania i odpowiedzi do przetargu na Termomodernizację budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dot. Postępowania na wykonywanie termomodernizacji budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty w przetargu na "Termomodernizację budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie"

Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_termomodernizacja_SPZPOZ

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:09:18 | Data modyfikacji: 2021-03-25 12:51:53.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:09:18
Data modyfikacji: 2021-03-25 12:51:53
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl