bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
WYBORY !!! strona główna 

Protokoły głosowania Obwodowych Komisji
Wyborczych w Gminie Kiełczygłów w wyborach do
Parlamentu Europejskiego 2014

 Protokół głosowania - OKW Nr 1 w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:03:48.
 Protokół głosowania - OKW Nr 2 w Hucie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:19:31.
 Protokół głosowania - OKW Nr 2 w Chorzewie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:05:37.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:16:28 | Data modyfikacji: 2014-05-22 08:27:21.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:17:47.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:17:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:16:56.

INFORMACJA Wójta Gminy Kiełczygłów o
wyłożeniu do publicznego wglądu spisu wyborców
do PE

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-13 10:00:26 | Data modyfikacji: 2014-05-13 10:01:30.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-22 09:12:31.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW
POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU
25.05.2014R.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:11:29.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:12:08.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:12:38.

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej Nr
14 w Sieradzu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-16 09:43:20 | Data modyfikacji: 2014-04-17 12:05:28.

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w
Łodzi

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:24:23.

INFORMACJA o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców nieprłnosprawnych w
wyborach do PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:26:14.

INFORMACJA o warunkach udziału obywateli
polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:27:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:28:06.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:28:26.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:28:54.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:31:52.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:32:12.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:32:34.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:32:55.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:33:24.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:33:45.

WNIOSEK o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:36:43.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:37:06.

ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do PE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:38:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:38:34.

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania
korespondencyjnego przez wyborcę
niepełnosprawnego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:39:27.

UCHWAŁA Rady Gminy Kiełczygłów w
sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:55:36 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:02:00.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:56:15 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:02:38.

UCHWAŁA Rady Gminy Kiełczygłów w
sprawie podziału gminy na stałe obwody

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:58:39 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:03:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:59:16 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:05:03.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:59:39 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:05:45.
Informacja
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 14:49:29.

Zarządzenie Nr 12/2014
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:28:31.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:29:16.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:29:55.

Zobacz:
   Wybory Prezydenta RP 2010
   Wybory Samorządowe 2010
   Wybory Parlamentarne 2011
   Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Wybory Samorządowe 2014
   Wybory Prezydenckie 2015
   Referendum 2015
   Wybory Parlamentarne 2015
   Wybory Samorządowe 2018
   WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
   Wybory do Izb Rolniczych - 2019
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Wybory Prezydenckie 2020
   Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 14
   Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 8
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
   Wybory do Izb Rolniczych 2023
   Wybory Samorządowe - 2024
   WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024r.
Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:29:55
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl