bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
NABÓR na wolne stanowisko pracy strona główna 

Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
Informacja w sprawie wyników naboru na stanowisko
pracy - inspektor ds. ekonomiczno - finansowych
 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-04 11:45:01, wprowadzający: Marek Kula
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne w naborze na stanowisko inspektor ds.
ekonomiczno - finansowych w Urzędzie Gminy
Kiełczygłów
 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 12:24:51, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE - NABÓR na stanowisko
urzędnicze - Inspektor ds. ekonomiczno -
finansowych z dnia 11 września 2023 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-11 09:28:41, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-11 09:29:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-11 09:29:15, wprowadzający: Marek Kula

Oswiadczenia_dla_kandydata_inspektor_ds._ekonomiczno_finansowych_11.09.2023

Oswiadczenie_-_zgoda_na_przetwarzanie_danych_inspektor_ds._ekonomiczno_finansowych_11.09.2023

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY_11.09.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-11 09:29:28, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Sekretarz Gminy Kiełczygłów .  Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych .  Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych oraz Ochrony Danych Osobowych .  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie .  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty .  Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola  .  Inspektor ds. eknomiczno - finansowych .  Informatyk Urzędu Gminy Kiełczygłów .  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie .  Kierownika Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie .  Stanowisko ds. ewidencji ludności .  Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi .  Księgowa ds. oświaty i GOPSu .   Inspektor ds. eknomiczno - finansowych .  Inspektor ds. oświaty .  Inspektor ds. produkcji rolnej . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl