bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
NABÓR na wolne stanowisko pracy strona główna 

Inspektor ds. eknomiczno - finansowych

INFORMACJA w sprawie wyników
naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 08:39:47, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA w sprawie Listy Kandydatów
spełniających wymogi formalne w naborze na wolne
stanowisko urzędnicze z dnia 16.06.2021r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-02 13:44:17, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE - NABÓR na stanowisko
urzędnicze - Inspektor ds. ekonomiczno -
finansowych z dnia 16 czerwca 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-16 11:06:12, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-16 11:06:24, wprowadzający: Marek Kula
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY - POBIERZ
Data wprowadzenia informacji 2021-06-16 11:07:04, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
   Sekretarz Gminy Kiełczygłów
   Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych
   Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych oraz Ochrony Danych Osobowych
   Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie
   Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
   Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola
   Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
   Informatyk Urzędu Gminy Kiełczygłów
   Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie
   Kierownika Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie
   Stanowisko ds. ewidencji ludności
   Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
   Księgowa ds. oświaty i GOPSu
    Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
   Inspektor ds. oświaty
   Inspektor ds. produkcji rolnej
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl