bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXXVI/250/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXVI/251/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXXVI/252/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/253/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/254/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/256/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/257/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2021

UCHWAŁA NR XXXVI/258/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2021

UCHWAŁA NR XXXVI/259/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie na realizację zadania pn. "Zakup aparatu OCT do Poradni Okulistycznej

UCHWAŁA NR XXXVI/260/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR XXXVI/261/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie skargi na nieprawidłowości w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR XXXVI/262/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Krai

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-08-03 13:38:35.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2022-08-03 13:38:35
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl