bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY strona główna 

Przetarg nieograniczony na
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie - PONOWNY" z dnia
21.09.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY".


UWAGA!!


Szczegółowy opis robót budowlanych określają PFU oraz Audyt Energetyczny. Z zakresu robót budowlanych opisanych w PFU i w Audycie wykreśla się instalację grzewczą w całym jej zakresie. Instalację grzewczą Urząd Gminy zrobi we własnym zakresie. Dokumenty przetargowe dotycząca robót udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego bip.kielczyglow.pl w zakładce przetargi publiczne – Gmina Kiełczygłów.            


 Termin składania Ofert - 04 października 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 do SWIZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik Nr 4 - GRUPA_KAPITALOWA

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz osób i podmiotów

Załącznik_nr_8_-_Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy

Załącznik_nr_9_-_Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik_nr_10_-_Identyfikator postępowania

Finansowanie zadania - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:43:17.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:43:17
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl