bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych strona główna 

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych".

Termin składania Ofert - 18 czerwca 2021r. godz. 10:00

 


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Identyfikator postępowania

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - zakup energii elektrycznej

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 4.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o podwykonawstwie

Załącznik nr 8 do SWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zapytania z dnia 14.06.2021 r. do postępowania przetargowego

Odpowiedzi z dnia 15.06.2021 r. na zapytania do postępowania przetargowego

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:02:10 | Data modyfikacji: 2021-06-09 13:21:32.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE 2024 ROK . 
Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:02:10
Data modyfikacji: 2021-06-09 13:21:32
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl