bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW >  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok strona główna 

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
technologią oraz instalacją elektryczną w
Kiełczygłowie - I ETAP

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP".


Termin składania Ofert - 30 maja 2018r. godz. 10:00


Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc, *rar i *pdf udostępniona poniżej:

Ogłoszenie zamówienia w BZP

SIWZ na budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalację elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP

Załącznik Nr 1 - STWiOR dla Oczyszczalni 2018r.

Zał. Nr 2 Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków 2018r.

Zał. 3 - Przedmiary robót - Oczyszczalnia 2018 rok

Zał. Nr 4 Oświadczenia - Oczyszczalnia 2018r.

Zał. Nr 5 - Wzór umowy Oczyszczalnia 2018r

Zał. Nr 6 Wzór oferty - Oczyszczalnia 2018r.

Zał. Nr 7 Wykaz osób i podmiotów - Oczyszczalnia 2018r.

Zał. Nr 8 Wykaz wykonanych robót - Oczyszczalnia 2018r.

Zał. Nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych - Oczyszczalnia 2018r.

Zał. Nr 10 wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Oczyszczalnia 2018r.

Protokół z otwarcia ofert - 30.05.2018 rok

Unieważnienie postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:06:15.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:06:15
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl