bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Informacje kwartalne strona główna 

2010

 
Kwartalna informacja o wykonaniu bidżetu Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2010r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-27 15:01:17 | Data modyfikacji: 2010-07-27 15:02:17.
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r. w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-27 15:07:25 | Data modyfikacji: 2010-07-27 15:13:27.
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. ktorym w zakresie podatków lib opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyzszajacej 500zł oraz ktorym udzielono pomocy publicznej za 2009r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-27 15:11:46 | Data modyfikacji: 2010-07-27 15:13:27.
 
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2010r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:04:25 | Data modyfikacji: 2010-07-27 15:13:27.

Zobacz:
   2010
   2019
Data wprowadzenia: 2010-07-28 12:04:25
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl