bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Informacje kwartalne strona główna 
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:54:03.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-07-20 10:47:30.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:33:08.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:32:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:31:36.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:30:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:29:58.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:28:50.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:28:04.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:27:12.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-04-23 16:02:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:47:26.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:26:05.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:13:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:12:03.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:11:04.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:10:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:08:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:06:34.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:05:50.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:05:01.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-04-27 11:16:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-10-20 08:27:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-22 14:56:23.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:58:32.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:57:57.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:56:54.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:56:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:55:50.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:55:12.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:54:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:54:03.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:52:36.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres 01.01.2015 r. do
30.09.2015 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:58:26 | Data modyfikacji: 2015-11-16 14:59:26.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres 01.01.2015 r. do
30.06.2015 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-07-21 07:54:27.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2015r

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:18:21 | Data modyfikacji: 2015-04-27 10:19:04.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-28 11:11:09.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:27:44.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:27:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:26:46.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:26:17.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:25:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:24:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:24:21.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:22:55.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2014r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-04-17 14:28:11.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za III kwartał 2013r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-10-18 09:34:09 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:35:41.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2013r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:59:24.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Kiełczygłów za 2012 rok
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:07:57.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:06:49.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:06:17.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:05:58.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:05:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:05:15.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:04:51.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-05-24 13:04:25.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2013r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-04-23 11:41:57.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Kiełczygłów za III kwartał 2012r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-10-26 08:35:47.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2012r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:39:45 | Data modyfikacji: 2012-07-20 14:40:57.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Kiełczygłów za 2011 rok
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:19:10.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:17:54.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:17:40.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:17:25.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:17:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:15:49.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:15:24.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:15:05.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:14:40.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:14:19.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:13:48.
Kwartalna informacja
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-04-23 12:59:04.
OBWIESZCZENIE
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-08-10 10:35:28.
Kwartalna Informacja
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-07-20 07:54:35.

Kwartalna INFORMACJA
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-04-29 08:24:18 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:39:16.
 Wykonanie budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-31 11:25:58 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:34:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-16 08:56:55 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:37:32.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-16 08:58:10 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:37:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-03-16 08:58:28 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:37:05.

Kwartalna informacja
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-10-29 09:35:31 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:35:18.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r. w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-31 11:34:15 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:34:37.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. ktorym w zakresie podatków lib opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyzszajacej 500zł oraz ktorym udzielono pomocy publicznej za 2010r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-05-31 11:35:26 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:34:30.

Zobacz:
   2010
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2011-05-31 11:35:26
Data modyfikacji: 2011-06-03 09:34:30
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl