Kie販zyg堯w: 安iadczenie us逝g transportowych autobusami w zakresie dowozu uczni闚
Numer og這szenia: 172903 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 152236 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz康 Gminy Kie販zyg堯w, ul. Tysi帷lecia, 98-358 Kie販zyg堯w, woj. 堯dzkie, tel. 043 8425022, fax 043 8425022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: 安iadczenie us逝g transportowych autobusami w zakresie dowozu uczni闚.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Dowozu i odwozu uczni闚 i dzieci z terenu gminy Kie販zyg堯w do i ze Szko造 Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Kie販zyg這wie oraz sprawowania opieki poprzez zapewnienie bezpiecze雟twa przy wsiadaniu, w czasie przejazdu i wysiadaniu dzieci i uczni闚 ze 鈔odka transportu

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 320000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 21.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)