Numer ogłoszenia: 124220 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124134 - 2012 data 19.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, fax. 0-43 8425022 w.21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: