Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-08 15:29:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:29

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. Nr 8 Wykaz wykonanych robót - Oczyszczalnia
2018r..doc  więcej >
2018-05-08 15:28:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:28

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. Nr 7 Wykaz osób i podmiotów - Oczyszczalnia
2018r..doc  więcej >
2018-05-08 15:28:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:28

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. Nr 6 Wzór oferty - Oczyszczalnia 2018r..doc  więcej >
2018-05-08 15:28:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:28

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. Nr 5 - Wzór umowy Oczyszczalnia 2018r.doc  więcej >
2018-05-08 15:28:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:28

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. Nr 4 Oświadczenia - Oczyszczalnia 2018r..docx  więcej >
2018-05-08 15:27:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:27

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. 3 - Przedmiary robót - Oczyszczalnia 2018
rok.rar  więcej >
2018-05-08 15:27:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:27

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Zał. Nr 2 Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia
ścieków 2018r..rar  więcej >
2018-05-08 15:26:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:26

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Załącznik Nr 1 - STWiOR dla Oczyszczalni 2018r..rar  więcej >
2018-05-08 15:26:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:26

Budowa oczyszczalni śc
Dodano SIWZ - Oczyszczalnia 2018 rok.pdf  więcej >
2018-05-08 15:25:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:25

Budowa oczyszczalni śc
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu - Oczyszczalnia 2018
rok.pdf  więcej >
2018-05-08 15:06:15

Dodanie informacji do działu:
Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 15:06

Budowa oczyszczalni śc
Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358
Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza
postępowanie o udzielenia zamówien  więcej >
2018-05-02 13:25:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:25
Dodano Załącznik Nr 12 - przedmiar robót.pdf  więcej >
2018-05-02 13:25:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:25
Dodano Załącznik Nr 11 - STWiOR.pdf  więcej >
2018-05-02 13:24:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:24
Dodano Załącznik nr 10 - projekt budowlany.pdf  więcej >
2018-05-02 13:24:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:24
Dodano Załącznik nr 9 - oświadczenie prznależność do
grupy kapitałowej.doc  więcej >
2018-05-02 13:24:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:24
Dodano Załącznik nr 8 - wózr umowy.doc  więcej >
2018-05-02 13:24:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:24
Dodano Załącznik nr 7 - oświadczenie nieuczciwa
konkurencja.doc  więcej >
2018-05-02 13:23:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:23
Dodano Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc  więcej >
2018-05-02 13:23:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:23
Dodano Załącznik nr 5 - wykaz robót.doc  więcej >
2018-05-02 13:23:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała

Marek Kula
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 13:23
Dodano Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.doc  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 5671
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>