Przetarg nieograniczony na
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie - PONOWNY" z dnia
21.09.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY".


UWAGA!!


Szczegółowy opis robót budowlanych określają PFU oraz Audyt Energetyczny. Z zakresu robót budowlanych opisanych w PFU i w Audycie wykreśla się instalację grzewczą w całym jej zakresie. Instalację grzewczą Urząd Gminy zrobi we własnym zakresie. Dokumenty przetargowe dotycząca robót udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego bip.kielczyglow.pl w zakładce przetargi publiczne – Gmina Kiełczygłów.            


 Termin składania Ofert - 04 października 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 do SWIZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik Nr 4 - GRUPA_KAPITALOWA

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz osób i podmiotów

Załącznik_nr_8_-_Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy

Załącznik_nr_9_-_Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik_nr_10_-_Identyfikator postępowania

Finansowanie zadania - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:43:17.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:43:17
Opublikowane przez: Marek Kula