UCHWAŁA i zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Kiełczygłów na 2007 - 2013

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Załącznik do Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XII/66/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/71/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVI/90/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVIII/101/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXI/125/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 11:35:35 | Data modyfikacji: 2013-01-29 11:49:35.

UCHWAŁA i zmiany uchwały w sprawie Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata
2006 - 2013

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

Uchwała Nr XVIII/103/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 11:50:07.

UCHWAŁA w sprawie Wieloletniego Planu
Finansowego 2007-2013 dla Gminy
Kiełczygłów

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. - Wieloletni Plan Finansowy 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 11:55:16.

UCHWAŁA w sprawie Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na
lata 2007-2013

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na lata 2007-2013

Załącznik do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na lata 2007-2013

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 11:58:01.

Informacje Półrocze oraz Roczne w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów za lata
2008 - 2012

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:09:03.

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2008r.

Uchwała Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2008r.

Załącznik Nr 1 do INFORMACJI

Załącznik Nr 2 do INFORMACJI

Załącznik Nr 3 do INFORMACJI

Załącznik Nr 4 do INFORMACJI

Załącznik Nr 5 do INFORMACJI

Załącznik Nr 6 do INFORMACJI

Uchwała Nr XIX/105/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2008 rok

Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 4 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 5 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 6 do SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:12:34 | Data modyfikacji: 2013-01-29 12:24:52.

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2009r.

Uchwała Nr XXII/129/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2009 roku

Załącznik Nr 1 do INFORMACJI

Załącznik Nr 2 do INFORMACJI

Załącznik Nr 3 do INFORMACJI

Załącznik Nr 4 do INFORMACJI

Załącznik Nr 5 do INFORMACJI

Załącznik Nr 6 do INFORMACJI

Uchwała Nr XXVI/151/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2009 rok

Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 4 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 5 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 6 do SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:25:24.

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2010r.

Uchwała Nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 1 do INFORMACJI

Załącznik Nr 2 do INFORMACJI

Załącznik Nr 3 do INFORMACJI

Załącznik Nr 4 do INFORMACJI

Załącznik Nr 5 do INFORMACJI

Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:37:18.

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2011r.

Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2011 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:42:37.

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2012r.

Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2012 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:49:22.
Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:49:22
Opublikowane przez: Marek Kula