Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2012

Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy KIełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany WPF na 2012r.

Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Gminy KIełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w WFOŚ - SP Chorzew

Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w WFOŚ - przedszkole

Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ - SP Chorzew

Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ - przedszkole

Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kiełczygłów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kiełczygłów na lata 2012 - 2015

Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmin

Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kiełczygłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:11:55.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:11:55
Opublikowane przez: Marek Kula