bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 53 - 29 listopada 2023 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR LIII/345/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 267/14 i 267/16 położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew

UCHWAŁA NR LIII/346/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kiełczygłów Okupniki

UCHWAŁA NR LIII/347/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/293/22 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestr

UCHWAŁA NR LIII/348/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na gruntach położonych w Gminie Kiełczygłów

UCHWAŁA NR LIII/349/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR LIII/350/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LIII/351/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR LIII/352/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR LIII/354/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LIII/355/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w

UCHWAŁA NR LIII/356/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:52:08.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:52:08
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl