bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XLVIII32423 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XLVIII/325/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/326/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/327/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/328/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLVIII/329/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/330/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kiełczygłów.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:01:28.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:01:28
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl