bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XLII/291/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLII/292/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLII/293/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XLII/294/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz określenia wysokości diet dla radnych i sołtysów

UCHWAŁA NR XLII/295/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XLII/296/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2023 roku

UCHWAŁA NR XLII/297/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLII/298/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów oraz nadania mu Statutu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:31:05.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:31:05
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl