bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 9
strona główna 
 Uchwała IX/51/2003 ws. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2003 roku

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:10:05 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:19:51.
 Załącznik 1 do Uchwały IX/51/2003 - I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów z I półrocze 2003 roku

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:10:13 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:19:23.
 Załącznik 2 do Uchwały IX/51/2003 - DOCHODY

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:10:23 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:18:49.
 Załącznik 3 do Uchwały IX/51/2003 - WYDATKI

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:10:43 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:18:28.
 Załącznik 4 do Uchwały IX/51/2003 - Informacja z wykonania budżetu Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie za okres 01.01.2003 – 30.06.2003r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:10:56 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:18:07.
 Uchwała IX/52/2003 ws. powołania zespołu do przyjmowania kandydatów do wyboru ławników

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-29 12:54:55 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:09:19.
 Uchwała IX/53/2003 ws. wyboru ławników

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-29 12:55:09 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:09:24.
 Uchwała IX/54/2003 ws. zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:11:43 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:17:32.
 Załącznik 1 do Uchwały IX/54/2003 - WYDATKI

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:11:49 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:16:25.
 Załącznik 2 do Uchwały IX/54/2003 - WYDATKI

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:11:59 | Data modyfikacji: 2003-10-30 11:15:57.
 Załącznik 3 do Uchwały IX/54/2003 - Plan przychodów i wydatków środka specjalnego na 2003 rok

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:12:03 | Data modyfikacji: 2004-12-06 15:01:33.

Zobacz:
   Uchwały 2002
   Uchwały 2003
   Uchwała 2004
   Uchwały 2005
   Uchwały 2006
   Uchwały 2007
   Uchwały 2008
   Uchwały 2009
   Uchwały 2010
   Uchwały 2011
   Uchwały 2012
   Uchwały 2013
   Uchwały 2014
   Uchwały 2015
   Uchwały 2016
   Uchwały 2017
   Uchwały 2018
   Uchwały 2019
   Uchwały 2020
   Uchwały 2021
   Uchwały 2022
   Uchwały 2023
   Uchwały 2024
   PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów
   Imienny wykaz głosowania
   nadal obowiązujące
   Następna sesja
Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:12:03
Data modyfikacji: 2004-12-06 15:01:33
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Kuli
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl