bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXXVII/263/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/265/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Chorzew

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2022 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXVII/267/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zaw

UCHWAŁA NR XXXVII/268/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kiełczygłów na lata 2022-2025"

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-09-28 11:46:40.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2022-09-28 11:46:40
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl