bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 35 - 26 maja 2022 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXXV/247/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXV/248/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2022 - 2028

UCHWAŁA NR XXXV/249/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-08-03 13:36:26.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2022-08-03 13:36:26
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl