bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 29 - 30 grudnia 2021 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXIX/206/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXIX/207/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIX/208/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIX/209/2021 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIX/210/2021 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX/211/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących b

UCHWAŁA NR XXIX/212/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIX/213/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie likwidacji Filii bibliotecznych z siedzibą w Hucie i Chorzewie, wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie oraz zmiany w Statucie Gminnej Bib

UCHWAŁA NR XXIX/214/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-02-15 11:15:08.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2022-02-15 11:15:08
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl