bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 25 - 31 sierpnia 2021 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXV/188/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXV/189/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXV/190/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:04:32.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:04:32
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl