bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY strona główna 

Przetarg nieograniczony na "Budowa
chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY" z
dnia 08.11.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Budowę chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY"

UWAGA!!!:
Zakres objętym postępowaniem przetargowym na „Budowę chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY” jest inny niż w dokumentacji dołączonej do SIWZ. Zakres prac obejmuje tylko i wyłącznie ułożenie obrzeży, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki chodnikowej na długości 300mb w m. Dąbrowa oraz 300mb w m. Chruścińskie. Materiał w postaci kostki brukowej oraz krawężników Zamawiający dostarczy we własnym zakresie. Inne prace wymienione w dokumentacji projektowej dołączonej do SIWZ nie będą robione na tym etapie postępowania.

Termin składania Ofert - 30 listopada 2021r. godz. 10:00

Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów PONOWNY

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 5.2 do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik_Nr_6.1_-_PRZEDMIAR ROBÓT CHRUŚCIŃSKIE

Załącznik_Nr_6.2_-_PRZEDMIAR ROBÓT DĄBROWA

Załącznik_Nr_7.1_-_STWIOR CHRUŚCIŃSKIE

Załącznik_Nr_7.2_-_STWIOR DĄBROWA

Załącznik_Nr_8.1_-_PROJEKT BUDOWLANY CHRUŚCIŃSKIE

Załącznik_Nr_8.2_-_PROJEKT BUDOWLANY DĄBROWA

Załącznik Nr 9 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 10 - Oświadczenie RODO

Załącznik Nr 11 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Identyfikator postępowania

Finansowanie zadania - Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania na Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:42:37 | Data modyfikacji: 2021-11-08 13:43:43.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK . 
Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:42:37
Data modyfikacji: 2021-11-08 13:43:43
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl