bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule strona główna 

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule".

Termin składania Ofert - 02 lipca 2021r. godz. 10:00

 


Poniżej dokumenty do pobrania:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - remont drogi gminnej

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 3 do SWZ- ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

Załącznik nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - postanowienie umowy

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do postanowienia umowy

Załącznik nr 5.2 do SWZ - Załącznik nr 2 do postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWIOR

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawców

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dot. Postępowania na Remont drogi gminnej Nr 109103E w miejscowości Kule

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:13:21.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok . 
Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:13:21
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl